Zabytkowy budynek szkoły CKP przy ulicy Krupniczej
w Krakowie

renovatorium@interia.pl