Pałac Kultury i Nauki
w Warszawie

renovatorium@interia.pl