Maciej Mazur, grafik i konserwator zabytków, otrzymał odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zasłużony dla Kultury Polskiej. Do nagrody zgłosili go członkowie kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Maciej Mazur otrzymał wyróżnienie w dziedzinie konserwacji obiektów zabytkowych. W Kielcach przeprowadzał między innymi renowację murów obronnych Pałacu Biskupów Krakowskich. Ale jego realizacje można podziwiać w całej Polsce i poza granicami kraju. Między innymi na Cmentarzu Oficerów Polskich w Katyniu.

Odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

 

renovatorium@interia.pl