Renowacja siedmiu zabytkowych elewacji
z bogatą sztukaterią przy ulicy Kazimierza Wielkiego
we Wrocławiu

 

renovatorium@interia.pl